Voľné radikály a fajčenie

Voľné radikály sú súčasťou metabolických pochodov v organizme. Podieľajú sa na ochrane organizmu pred cudzorodými časticami, na reprodukčnom procese a aktivujú celý rad enzýmov.Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/9564-volne-radikaly-a-fajcenie