Vredová choroba žalúdka a dvanástnika

Vredová choroba žalúdka a dvanástnika predstavuje typické psychosomatické ochorenie, pri ktorom rozhodujúcu úlohu zohrávajú psychické vplyvy. Nález vredu považujeme už iba za lokálny prejav celkovej chorobyToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/11988-vredova-choroba-zaludka-a-dvanastnika