Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) odporúča svojim poistencom, ktorí cestujú na letnú dovolenku


(Admin Zzz.sk) #1

Povzbudiť verejnosť a predovšetkým mladých ľudí k bezpríspevkovému darcovstvu krvi je cieľom aktivít, ktoré pripravuje košický územný spolok Slovenského Červeného kríža na Svetový deň darcov krvi, pripadajúci na 14. júna.Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/868-vseobecna-zdravotna-poistovna-vszp-odporuca-svojim-poistencom-ktori-cestuju-na-letnu-dovolenku