VŠZP a SZP vítajú schválenie novely zákona o zdravotných poisťovniach

Novela zákona o zdravotných poisťovniach podľa Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) zrovnoprávnila postavenie zdravotných poisťovní založených za účelom vykonávania verejného zdravotného poistenia práve tým, že všetky budú povinné kladný hospodársky výsledok použiť výlučne na úhradu zdravotnej starostlivostiToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/3456-vszp-a-szp-vitaju-schvalenie-novely-zakona-o-zdravotnych-poistovniach