VšZP ako prvá začala uzatvárať zmluvy so zariadeniami jednodňovej chirurgie


(Admin Zzz.sk) #1

Zmluvy so zariadeniami jednodňovej chirurgie (JCH) začala ako prvá na Slovensku uzatvárať Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP). Počet zmluvných partnerov aj objem finančných prostriedkov na úhrady výkonov v tomto segmente sa stále zvyšujeToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/2765-vszp-ako-prva-zacala-uzatvarat-zmluvy-so-zariadeniami-jednodnovej-chirurgie