VšZP ako prvá začala uzatvárať zmluvy so zariadeniami jednodňovej chirurgie

Zmluvy so zariadeniami jednodňovej chirurgie (JCH) začala ako prvá na Slovensku uzatvárať Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP). Počet zmluvných partnerov aj objem finančných prostriedkov na úhrady výkonov v tomto segmente sa stále zvyšujeToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/2765-vszp-ako-prva-zacala-uzatvarat-zmluvy-so-zariadeniami-jednodnovej-chirurgie