VšZP dala nemocniciam prísľub na úhradu zdravotnej starostlivosti

Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) dáva verejný prísľub poskytovateľom ústavnej zdravotnej starostlivosti, že im do dňa uzatvorenia zmluvy uhradí okrem nevyhnutnej a neodkladnej zdravotnej starostlivosti aj náklady na potrebnú a plánovanú zdravotnú starostlivosť.Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/3851-vszp-dala-nemocniciam-prislub-na-uhradu-zdravotnej-starostlivosti