VšZP: Končí sa platnosť účtu bývalej Spoločnej zdravotnej poisťovne


(Admin Zzz.sk) #1

Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) upozorňuje svojich klientov, že 31. decembra tohto roka sa končí platnosť účtu bývalej Spoločnej zdravotnej poisťovne (SZP).Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/9423-vszp-konci-sa-platnost-uctu-byvalej-spolocnej-zdravotnej-poistovne