VšZP: Končí sa platnosť účtu bývalej Spoločnej zdravotnej poisťovne

Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) upozorňuje svojich klientov, že 31. decembra tohto roka sa končí platnosť účtu bývalej Spoločnej zdravotnej poisťovne (SZP).Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/9423-vszp-konci-sa-platnost-uctu-byvalej-spolocnej-zdravotnej-poistovne