VšZP pripomína SZČO zmenu vo výške preddavku na poistné

U samostatne zárobkovo činných osôb (SZČO) mohla s účinnosťou od 1. júla 2009 nastať zmena vo výške preddavku na poistné, na základe vykonaného ročného zúčtovania za rok 2008Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/6694-vszp-pripomina-szco-zmenu-vo-vyske-preddavku-na-poistne