VšZP začala posielať výsledky ročného zúčtovania

V zasielaných dokumentoch je uvedený celý jeho výpočet. Poistenec môže podať námietku alebo nesúhlasné stanovisko do 15 dní od dňa doručenia výsledku RZ. Ak tak nespraví, začína plynúť 45-dňová lehota, v rámci ktorej musí zaplatiť nedoplatok a poisťovňa vrátiť preplatokToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/12654-vszp-zacala-posielat-vysledky-rocneho-zuctovania