VšZP zistila v roku 2007 nedoplatky u platiteľov poistného 1,3 miliardy Sk

Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) zrealizovala v uplynulom roku 20.074 kontrol u platiteľov poistného, ktoré sa zamerali najmä na dlžníkovToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/4597-vszp-zistila-v-roku-2007-nedoplatky-u-platitelov-poistneho-13-miliardy-sk