Vybehnite si v rámci Týždňa pohybu do schodov budovy dekanátu Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach

Do Týždňa pohybu - Move week - sa zapája rôznymi aktivitami aj Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v KošiciachToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/13701-vybehnite-si-v-ramci-tyzdna-pohybu-do-schodov-budovy-dekanatu-lekarskej-fakulty-upjs-v-kosiciach