Výbor odporúča plénu NR SR vziať na vedomie správu o stave zdravotníctva

Členovia parlamentného zdravotníckeho výboru prijali dnes uznesenie, v ktorom odporúčajú plénu Národnej rady SR vziať na vedomie spoločnú správu o aktuálnom vývoji v zdravotníctve a o opatreniach vlády SR v rezorte zdravotníctva.Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/2833-vybor-odporuca-plenu-nr-sr-vziat-na-vedomie-spravu-o-stave-zdravotnictva