Výbor pre zdravotníctvo odporučil schváliť novelu zákona o záchytkách

Parlamentný výbor pre zdravotníctvo schválil dnes vládny návrh zákona o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných iziebToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/5128-vybor-pre-zdravotnictvo-odporucil-schvalit-novelu-zakona-o-zachytkach