Vybrané ektoparazitózy psov a mačiek

Jednou zo základných povinností chovateľa je dbať a chrániť zdravie zvieratka a rovnako zdravie človeka. Z celej škály starostlivosti o zdravie sa zameria nasledujúci článok na problematiku ektoparazitov – vonkajších parazitov a konkrétne- blchy, kliešte a komáre.Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/4037-vybrane-ektoparazitozy-psov-a-maciek