Vybrané endoparazitózy psov a mačiek

Obsahom tohoto článku sú potenciálne riziká prenosu endoparazitov zo zvierat na človeka. Je to pomerne obsiahla téma. V záplave informácií, ktoré má dnešný človek k dispozícii chcem poukázať tie, ktoré považujem za dôležité jednak pre chovateľov a majiteľov psov a mačiek a rovnako aj pre širokú verejnosť.Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/4330-vybrane-endoparazitozy-psov-a-maciek