Vymáhanie pohľadávok na zdravotnom poistení by malo byť jednoduchšie

Vymáhanie pohľadávok na zdravotnom poistení by malo byť od nového roka rýchlejšie, efektívnejšie a jednoduchšie. Od 1. januára 2009 totiž vstúpila do platnosti novela zákona o zdravotných poisťovniach.Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/5523-vymahanie-pohladavok-na-zdravotnom-poisteni-by-malo-byt-jednoduchsie