Výmena ortuťových teplomerov a tlakomerov vyjde FNsP Bratislava na milióny

Nemocnice, ako aj ambulantní zdravotnícki pracovníci na Slovensku budú musieť o pár rokov nahradiť neelektrické ortuťové teplomery a všetky meracie prístroje obsahujúce ortuť.Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/2922-vymena-ortutovych-teplomerov-a-tlakomerov-vyjde-fnsp-bratislava-na-miliony

Odkazujem pani Geržovej, že informácie o cenách digitálnych tlakomerov a teplomerov má značne zaokrúhlené nahor. Nájdem vám troch dodávateľov na Slovensku, ktorí uvedenú výmenu zvládnu za polovičnú cenu. Budem rád, ak mi niekto vyvráti podozrenie, že aj toto je príklad zlého nezodpovedného hospodárenia. JČ

Treba brať do úvahy skutočnosť, že ide o zákaz uvádzania na trh, nie o zákaz používania existujúcich teplomerov. Meracie prístroje budú novými nahradené priebežne podľa potreby - ukončenie používania ortuťových k určitému termínu smernica nevyžaduje. Podľa mňa preto nemá zmysel hovoriť o veľkých (jednorazových) investíciách za nákup nových meracích prístrojov …

…lem ma bolí tá slovenčina…ortuť sa správne píše otuď…alebo…"cena jedného digitálneho teplomerU…? …cena infračerveného teplomerU…nemá tam byť správne "teplomera…!!!
Je to hrozné, ako málo nás je, a takýto školení ľudia ešte prýznia ten náš krásny slovenský jazyk.
Ján Polák Košice 0905931950

No podľa krátkeh slovníka slovenského jazyka sa ortuť píše ortuť, a teplomera/teplomeru je povolený dvojtvar. Takže toľko k Vašej výsmešnej kritike.

Prosím Vás zaujíma ma z akých zdrojov čerpáte, na našom pracovisku je to v poslednom čase dôvod častých sporov. Myslím si, že hlavne preto, že všetci sme niečo počuli, ale nikto nemá skutočné podklady.
Vopred ďakujem! Kmeťová