Vyše 2000 ľudí podpísalo nesúhlas s obmedzením slobodného výberu poisťovne

Hromadnú pripomienku k návrhu zákona o zdravotnom poistení týkajúceho sa obmedzenia slobodného výberu zdravotnej poisťovne podpísalo vyše 2000 občanov.Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/2184-vyse-2000-ludi-podpisalo-nesuhlas-s-obmedzenim-slobodneho-vyberu-poistovne