Vyše 300 tisíc obyvateľov Slovenska má nárok na jódovú prevenciu

Zhruba 300 tisíc obyvateľov z obcí najmä Trnavského a Trenčianskeho kraja, ktoré sa nachádzajú v blízkosti jadrovej elektrárne Jaslovské Bohunice, by si mali vyzdvihnúť jódové profilaktiká. Informovala dnes o tom televízia TA3Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/3497-vyse-300-tisic-obyvatelov-slovenska-ma-narok-na-jodovu-prevenciu

Ak chceme mať zdravých ľudí,matky,deti a súčasne i elektrickú energiu spoločnosť musí hľadať kompromisné riešenie.Černobyľ,ale v posledných dňoch i Francúzsko na isté riziká
jadrovej energie jasne ukázali A HROZIA i iné
prírodné riziká,ktoré nepriamo môžu spôsobiť
katastrófu a my ich musíme minimalizovať .
Preto vyzývam všetkých občanov SR,v pásmach ohrozenia,aby v záujme svojich detí,rodín nepodceňovali prevenciu-jódové profylaktiká,vyzdvihli si ich,v prípade exspirácie vymenili a mali pripravené pre prípad ohrozenia.Súčasne žiadam Vládu SR,MZ SR,MV SR CO,aby prijali rázne opatrenia s cieľom nie vyvolať paniku,ale
pripraviť obyvateľstvo na reálne plnenie
nariadení a opatrení.