Výskum neurobiológov môže výrazne napomôcť pacientom

Tri granty v celkovej hodnote 5,22 milióna eur zabezpečia komfortnejší prístup k prístrojovému vybaveniu a technických prostriedkov potrebných pre experimenty v oblasti diagnostiky a terapie ochorení mozgu a miechyToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/9361-vyskum-neurobiologov-moze-vyrazne-napomoct-pacientom