Výskyt chrípky a ARO na Slovensku mierne klesol

Výskyt akútnych respiračných ochorení a chrípky na Slovensku mierne klesol. Od pondelka (2.3.) bolo hlásených 72.118 akútnych respiračných ochorení (ARO), najvyššia vekovo špecifická chorobnosť bola u detí predškolského vekuToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/5834-vyskyt-chripky-a-aro-na-slovensku-mierne-klesol