Výskyt chrípky doposiaľ nevybočuje z normálu

V 9. kalendárnom týždni roku 2010 došlo v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roku k poklesu počtu hlásených akútnych respiračných ochorení (ARO). Zistilo sa 44.897 ARO, čo je chorobnosť 1387,6 na 100.000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždniToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/7786-vyskyt-chripky-doposial-nevybocuje-z-normalu