Výskyt peľových zŕn a spór plesní v ovzduší Bratislavy je veľmi nízky

V súvislosti s poklesom denných teplôt bol v týždni od 3. do 9. septembra výskyt peľových zŕn vyšších rastlín a spór plesní v ovzduší hlavného mesta veľmi nízky



Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/3190-vyskyt-pelovych-zrn-a-spor-plesni-v-ovzdusi-bratislavy-je-velmi-nizky