Výskyt peľových zŕn ambrózie v minulom týždni poklesol

V minulom týždni bol v ovzduší Bratislavy zaznamenaný pokles koncentrácie peľových zŕn ambrózie na stredné hodnotyToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/6884-vyskyt-pelovych-zrn-ambrozie-v-minulom-tyzdni-poklesol