Výsledky prieskumu: Zmenili sme nákupné zvyklosti, začali sme doma variť, vážime si pomoc a chválime

Keď nakupujeme, tak vo väčšom

Okrem zníženia frekvencie nakupovania počas pandémie sa zmenili preferencie ľudí aj pokiaľ ide o veľkosť nákupu. Zaujímavé je, že takmer dve pätiny ľudí tvrdia, že nakupujú potraviny v menšom množstve. A to hlavne preto, že majú nižšiu spotrebu a snažia sa chodiť do obchodov menej často., respektíve dbajú aj o svoju bezpečnosť. Viacerí z tejto skupiny tvrdili, že sedia doma, majú obmedzený pohyb a nešportujú. Nechcú však pribrať, preto sa snažia jesť menej. Pre takmer polovicu opýtaných sa ich nákupné zvyklosti nezmenili. Stravujú sa ako predtým a neprejavila sa u nich ani zvýšená spotreba potravín. Nepodliehajú panike a neboja sa, že by nebolo dostatok potravín. Len asi 15 % po vypuknutí pandémie nakupuje viac ako predtým. Hlavne preto, že si robia zásoby a chodia do obchodov v nižšej frekvencii ako predtým.


Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/14333-vysledky-prieskumu-zmenili-sme-nakupne-zvyklosti-zacali-sme-doma-varit-vazime-si-pomoc-a-chvalime