Výsledok 15. ročníka Dňa narcisov na Slovensku

Zapojením sa do Dňa narcisov a jeho podporou, práve v piatok 15. apríla 2011, ste prejavili spolupatričnosť, vyslovili nádej a podaním pomocnej ruky umožnili Lige proti rakovine realizovať a financovať projekty pre onkologických pacientov, či pôsobiť v oblasti prevencie aj pre ďalšie obdobieToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/10274-vysledok-15-rocnika-dna-narcisov-na-slovensku