Výťažok zo župného plesu v Trnave na nákup chirurgického inštrumentária

Sumou 4000 eur (120.000 Sk) prispel na dovybavenie zariadení Fakultnej nemocnice v Trnave Trnavský samosprávny kraj (TTSK)Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/5718-vytazok-zo-zupneho-plesu-v-trnave-na-nakup-chirurgickeho-instrumentaria