Vyvlastnenie poisťovní je najdrahšou alternatívou

Dohoda s nimi bude buď príliš drahá, nielen z hľadiska kúpnej ceny či výšky ich “odškodnenia”, ale aj z pohľadu iných možných požiadaviek, napr. v inom sektore ich pôsobeniaToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/12669-vyvlastnenie-poistovni-je-najdrahsou-alternativou