Vyživovacia povinnosť rodičov k deťom (výživné)

Vyživovacia povinnosť rodičov k deťom. Základným zákonom, ktorý upravuje výživné, je zákon č. 36/2005 Z.z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „ZR“). Okrem „výživného na deti“ upraveného v §62 a nasl. ZR však ZR upravuje aj ostatné druhy výživného a príspevkov.Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/12872-vyzivovacia-povinnost-rodicov-k-detom-vyzivne

Pozdravujem,
ak je vo vyživovacej povinnosti medzinárodný prvok spravuje sa nárok na výživné podľa práva štátu, kde má dieťa obvyklý pobyt. Zaujímalo by ma dokedy trvá a za akých podmienok vyživovacia povinnosť k dieťaťu v USA?
Ďakujem