Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) z Európskeho fondu regionálneho rozvoja

Rekonštrukcia a modernizácia špecializovaných nemocníc Ministerstvo zdravotníctva SR vyhlásilo 22. 7. 2008 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) z Európskeho fondu regionálneho rozvojaToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/5161-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok-nfp-z-europskeho-fondu-regionalneho-rozvoja