Výzva OPZ 2010/2.1/01 pre polikliniky a zdravotné strediská - z eurofondov poputujú do zdravotníctva ďalšie finančné prostriedky


(Admin Zzz.sk) #1

Polikliniky a zdravotné strediská môžu na svoju rekonštrukciu a modernizáciu získať celkom 5,7 milióna eur. Ministerstvo zdravotníctva SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Zdravotníctvo (OPZ) dnes totiž vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP)Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/7549-vyzva-opz-20102101-pre-polikliniky-a-zdravotne-strediska-z-eurofondov-poputuju-do-zdravotnictva-dalsie-financne-prostriedky