Vznik Združenia výskumne a technicky orientovaných univerzít SR

Rektor UPJŠ v Košiciach verí, že Združenie výskumne a technicky orientovaných univerzít SR prinesie jeho ôsmim signatárom reálny prospech v podobe aktívnej spolupráce a získavaní eurofondov.Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/13523-vznik-zdruzenia-vyskumne-a-technicky-orientovanych-univerzit-sr