Workshop LPR pre študentov sa zameria na boj proti fajčeniu

Liga proti rakovine sa v rámci svojich aktivít zameriava aj na výchovu, prevenciu a vzdelávanie. Jednou z takýchto aktivít je aj projekt Onkologickej výchovy na školách, ktorá sa realizuje v základných a stredných školách formou nepovinného predmetu alebo krúžku od roku 1998Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/11060-workshop-lpr-pre-studentov-sa-zameria-na-boj-proti-fajceniu