Z nemocnice prepustia 4 pacientov s negatívnym výsledkom na metylalkohol

U týchto ôsmich pacientov boli vykonané všetky kontrolné neurologické a očné vyšetrenia. Nezaznamenali sme žiadne výkyvy v rámci normy v súvislosti s ich vekomToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/12813-z-nemocnice-prepustia-4-pacientov-s-negativnym-vysledkom-na-metylalkohol