Z obecných a družstevných zápisnic :

Z obecných a družstevných zápisnic :

 • Žiadam o pridelenie kravy, ktorá je telná po predsedovi, ktorý sa odsťahoval.
 • Kto nemá ešte orazítkované vajcia, nech tak spraví lebo mu prepadnú.
 • Moja žena utrpela zranenie následkom švihnutia chvosta do oka.
 • Vážení družstevníci, dostavte sa všetci ku škole, kde se bude vykupovať semeno, pytlíky si označte, aby neprišlo k zámene.
 • Dňa 17. t.m. bude uskutočnený súpis prasiat, dostavte sa všetci včas.
 • V kultúrnom dome sa stavia pec, žiadame občanov o brigádu, trúby sú na MÚ.
 • Predseda telefonuje zootechnikovi: "Zdochol nám vôl, máme kúpiť nového alebo počkať na teba ?"
 • V otázke predaja so ženou súhlasím, môžete si pre tú sviňu prísť kedykoľvek.
 • Výzva občanom: "Vyberá sa poplatok za plemenného býka a za kominára."
 • Žiadam vás o povolenie prestavby stodoly na bytovku a to tak, že predok nechám stáť a hýbať budem len zadkom.
 • Žiadam o poukaz na térový papier, dôvod: prší mi na kozy.
 • Občan, ktorý ukradol v slepačiarni vajcia, bude za ne popoťahovaný až na MÚ.
 • Exekúcia nemohla byť uskutočnená, dľžníčka má len dve kozy a na tie si nedá siahnúť.
 • Prosím, aby som bola vo svojej veci uspokojená, inak sa obrátim na verejnosť.
 • Záverom schôdze by som chcel vyzdvihnúť p. Malú za mlieko a p.Orla za vajcia.
 • Ak nedostanem povolenie na tú mrežu, som nútený prerezať starú.

Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/14363-z-obecnych-a-druzstevnych-zapisnic