Z. Zvolenská: Pacient nie je klasický konzument

Zmeny v liekovej politike, ktoré dnes odobrila vláda v podobe schválenia noviel zákona o liekoch a rozsahu a podmienkach úhrad liekov, majú podľa ministerky zdravotníctva Zuzany Zvolenskej priniesť sociálne únosnú liekovú politiku pre pacientov. “Základným motívom je, že pacient nie je klasický konzument ako je konzument iných druhov tovaru, pacient sa má liečiť,” skonštatovala po dnešnom rokovaní vlády.Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/12892-z-zvolenska-pacient-nie-je-klasicky-konzument