Zabezpečenie lekárskej pohotovosti v malých okresoch Prešovského samosprávneho kraja je problematické

Otázky týkajúce sa zabezpečovania lekárskej služby prvej pomoci (LSPP) boli dnes hlavnou témou rokovania na Úrade Prešovského samosprávneho kraja (PSK)Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/11139-zabezpecenie-lekarskej-pohotovosti-v-malych-okresoch-presovskeho-samospravneho-kraja-je-problematicke