Zabíjačku treba nahlásiť na úrad, mäso sa musí vyšetriť kvôli svalovcovi

Podľa zákona o veterinárnej starostlivosti totiž možno ošípané zabíjať u chovateľa na súkromnú domácu spotrebu iba za podmienky, že bolo zabíjanie zvierat nahlásenéToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/9485-zabijacku-treba-nahlasit-na-urad-maso-sa-musi-vysetrit-kvoli-svalovcovi