Začal sa cyklus stretnutí verejnosti s osobnosťami vedy a techniky

Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti (NCP VaT) začalo realizovať cyklus stretnutí verejnosti s osobnosťami vedy a techniky pod názvom Veda v centreToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/4549-zacal-sa-cyklus-stretnuti-verejnosti-s-osobnostami-vedy-a-techniky