Záchranári budú môcť na urgentných oddeleniach nahradiť sestry

Záchranári budú môcť od budúceho roka nahradiť na oddeleniach urgentných príjmov sestry. O tri dni do platnosti vstúpi nová vyhláška ministerstva zdravotníctva o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno–technické vybavenie zdravotníckych zariadení, podľa ktorej už nebudú musieť byť v službe tri sestry, ale iba dve, pričom jednu bude môcť nahradiť aj záchranár. Túto zmenu odmietla Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SKSaPA).Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/13424-zachranari-budu-moct-na-urgentnych-oddeleniach-nahradit-sestry

Doporučoval by som autorom uvedených “opatrení” aby si vyskúšali aspoň l týždeň práce na ktoromkolvek príjmovom oddelení. Izolované posudenie CRP bez náležitého porovnania s ostatnými laboratornymi vyšetreniami je absolutne irelevantné. Na to služi interná príjmová ambulancia.