Základné princípy zdravého stravovania nepodliehajú mýtom

Napriek množstvu nových poznatkov o výžive existuje ešte aj dnes celá škála výživových “právd”, ktoré mnohí ľudia vo svojom stravovaní uplatňujúToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/6161-zakladne-principy-zdraveho-stravovania-nepodliehaju-mytom