Zákon o verejnom zdravotníctve nadobudne účinnosť 1. júna

Práva a povinnosti fyzických a právnických osôb pri ochrane verejného zdravia definuje zákon o verejnom zdravotníctve, ktorý nadobudne účinnosť vo štvrtok 1. júna.Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/829-zakon-o-verejnom-zdravotnictve-nadobudne-ucinnost-1-juna