Zamestnanci školského stravovania sa vzdelávajú v prevencii obezity

Kľúčovými témami seminárov, ktoré sa dnes začali v Novom Smokovci vo Vysokých Tatrách pre zamestnancov školského stravovania z celého Slovenska, sú trendy vo výžive detí s ohľadom na prevenciu obezity, zásady kontroly a dodržiavanie hygieny potravín a zmeny v legislatíve pre školské stravovanieToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/9942-zamestnanci-skolskeho-stravovania-sa-vzdelavaju-v-prevencii-obezity