Zamestnancov najčastejšie ohrozujú hluk, prach a chemické látky

Viac ako 116 tisíc ľudí vykonáva na Slovensku rizikovú prácu, čo znamená, že im hrozí zvýšené riziko vzniku chorôb z povolania (CHP), profesionálnej otravy či pracovných úrazov. Podľa údajov Úradu verejného zdravotníctva najviac ohrozuje zamestnancov v SR nadmerný hluk, vysoká prašnosť a vplyv chemických faktorov.Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/5282-zamestnancov-najcastejsie-ohrozuju-hluk-prach-a-chemicke-latky