Zamestnávanie zdravotne postihnutých je najťažšie na východnom Slovensku

Zamestnávanie zdravotne postihnutých ľudí je najťažšie na východnom Slovensku a zlepšuje sa smerom na západ s pribúdajúcim počtom pracovných príležitostí. Na národnej konferencii k projektu Eliminácia diskriminácie a podpora rovnakých



Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/2780-zamestnavanie-zdravotne-postihnutych-je-najtazsie-na-vychodnom-slovensku