Zamestnávateľ bude povinný zabezpečiť na pracovisku trvalé únikové východy

Zamestnávateľ by mal byť povinný zaručiť bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov pri práci. Dopravné cesty k únikovým východom a samotné únikové východy by preto mali byť trvalo voľné a priechodné.Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/782-zamestnavatel-bude-povinny-zabezpecit-na-pracovisku-trvale-unikove-vychody