Zamestnávatelia musia zmenu platiteľa poistného oznámiť elektronicky

Zamestnávatelia, platitelia poistného na verejné zdravotné poistenie, ktorí majú viac ako osem poistencov poistených v jednej zdravotnej poisťovni (ZP), sú povinní predkladať Oznámenie zmeny platiteľa poistného v elektronickej podobe, ak sa so ZP nedohodnú inakToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/5930-zamestnavatelia-musia-zmenu-platitela-poistneho-oznamit-elektronicky