Zamestnávatelia sú proti jednej zdravotnej poisťovni

Zástupcovia zamestnávateľov nesúhlasia s plánom vlády prejsť na unitárny systém zdravotného poistenia, teda vytvoriť jednu zdravotnú poisťovňu. “Návrh negarantuje kvalitnejšie poskytovanie zdravotnej starostlivosti, negarantuje zabezpečenie efektívnosti jej financovania a takisto z nášho pohľadu tento návrh zbytočne monopolizuje systém zdravotného poistenia,” uviedol po dnešnom rokovaní Hospodárskej a sociálnej rady SR Martin Hošták z Republikovej únie zamestnávateľov.Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/13115-zamestnavatelia-su-proti-jednej-zdravotnej-poistovni