Zásluhu na vykorenení pravých kiahní majú aj slovenskí lekári

Viac ako tri desaťročia svetovú populáciu netrápi ochorenie variola. Veľkú zásluhu na eradikácii teda vyhubení pravých kiahní má Svetová zdravotnícka organizácia (SZO), ktorá iniciovala tzv. Globálny program variolyToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/8265-zasluhu-na-vykoreneni-pravych-kiahni-maju-aj-slovenski-lekari