Zástupcovia pacientskych organizácií na ministerstve zdravotníctva

Na ministerstve zdravotníctva sa 8. júla 2011 stretli zástupcovia pacientskych organizácií (Asociácia na ochranu práv pacientov SR, Združenie na pomoc diabetikom, Slovak Crohn Club, Liga za duševné zdravie, OZ Otvorme dvere, otvorme srdcia /ODOS/, Slovenská spoločnosť pre spina bifida a/alebo hydrocefalus, Slovenské združenie stomikov SLOVILCO, Spoločnosť psoriatikov a atopikov SR, Združenie občanov Slovenska postihnutých epilepsiou AURA, Zväz postihnutých civilizačnými chorobami, Združenie sclerosis multiplex Nádej) s predstaviteľmi sekcie farmácie a liekovej politiky MZ SR na čele s generálnou riaditeľkou Michaelou GajdošovouToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/10589-zastupcovia-pacientskych-organizacii-na-ministerstve-zdravotnictva